Gestió Universal de l'absentisme

Publicat el: 21/11/2016

Organitzacions de qualsevol tipus estan cada vegada més interessades a frenar l'augment de la taxa d'absentisme laboral mitjançant una gestió i control d'acord amb la seva política i objectius generals de gestió. Ho fan en el context d'una societat cada vegada més exigent, del desenvolupament de polítiques econòmiques i altres mesures per fomentar la salut dels treballadors, i d'un augment de la preocupació social per la reducció de l'absentisme laboral.

Com pot ajudar-te Mutua Universal?

Des dels primers anys de la crisi global de 2007, l'anàlisi de l'absentisme i l'adopció de mesures per a la seva reducció i control s'han convertit en objectius prioritaris per a la majoria de les empreses.

Per això, Mutua Universal ha desenvolupat el Model de gestió universal de l'absentisme, basat en el cercle de Deming de millora contínua.