Suport en la internacionalització de les empreses

Publicat el: 07/03/2022
¨¨

La globalització dels mercats empeny les empreses espanyoles a abordar projectes a països tercers. Això implica molt sovint desplaçar persones treballadores pròpies fora d'Espanya.

Mutua Universal ajuda les empreses associades en els processos que impliquen la internacionalització i la mobilitat dels treballadors protegits aportant informació i instruments en matèria de:

Accedeix a la normativa internacional

Publicat el: 29/05/2023

Mitjançant el sistema RED, com a novetat es pot presentar una sol·licitud de reconeixement del manteniment de la legislació espanyola en els desplaçaments temporals de treballadors a països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Liechtenstein, Islàndia i Noruega), Suïssa i el Regne Unit (inclòs Gibraltar).

La sol·licitud es pot presentar tant per a desplaçaments de treballadors per compte d'altri com per a desplaçament de treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquest servei està disponible exclusivament en modalitat en línia. Presentada la sol·licitud es podrà obtenir, si concorren els requisits per a això, el formulari PDA1 (o, si escau, l'ÉS-UK (GIB) per als desplaçaments a Gibraltar). Aquest formulari es posarà a disposició de l'empresa o, si escau, el treballador autònom, l'endemà de la seva petició, mitjançant de notificació en la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Es podrà sol·licitar a través d'aquest servei els desplaçaments dels treballadors per compte d'altri (inclosos els funcionaris) o per compte propi o aliè, que es trobin en alguna de les següents situacions:

  1. Desplaçaments inicials de treballadors a països de la Unió Europea, Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa, a l'empara dels Reglaments de la Unió Europea.
  2. Desplaçaments inicials de treballadors al Regne Unit en aplicació de l'Acord de Comerç i Cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit.
  3. Desplaçaments inicials de treballadors a Gibraltar en aplicació de la Reial decret Llei 38/2020. Es consideren desplaçaments inicials, a aquests efectes, aquells que de manera continuada o mitjançant prorrogues consecutives, no superin el període màxim de 24 mesos, així com els següents:
  4. Els desplaçaments dels treballadors del mar, i
  5. Els desplaçaments dels tripulants d'empreses de transport aeri que tinguin la seva base a Espanya, i
  6. Els desplaçaments de la majoria dels supòsits de treballadors per compte d'altri o pròpia que exerceixen la seva activitat en dos o més països (exclòs el territori de Gibraltar), i resideixen a Espanya, on fan una part substancial de la seva activitat.

Sol·licituds de desplaçament que no poden ser presentades a través del nou servei

No es podrà sol·licitar a través d'aquest servei i, per tant, hauran de sol·licitar-se a través de l'actual servei en la Seu Electrònica de la Seguretat Social, els següents desplaçaments:

  1. Desplaçaments a l'empara dels Reglaments de la Unió Europea, l'Acord de Comerç i Cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit i del Reial Decret llei 38/2020 en el cas de Gibraltar: a. Pel que fa a treballadors no inclosos a sistema RED. b. Pel que fa a treballadors del qual període total de desplaçament al país de destí sigui superior a 24 mesos.
  2. Desplaçaments a l'empara d'uns altres Convenis Internacionals Bilaterals o Multilaterals per a tota mena d'empreses i treballadors.
  3. Desplaçaments de professionals taurins
  4. Desplaçament de treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Empleats de Llar.
Publicat el: 29/05/2023

 

Mutua Universal ajuda les empreses associades en els processos que impliquen la internacionalització i la mobilitat dels treballadors protegits aportant informació i instruments en matèria de:

Publicat el: 15/02/2016

1. Aspectes generals de prevenció de riscos laborals dels treballadors desplaçats

Abans de desplaçar treballadors fora d'Espanya, cal tenir en compte determinats aspectes, com les obligacions legals en matèria de legislació aplicable, sistema de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i aspectes relacionats.


2. Preparació i gestions administratives prèvies al desplaçament de treballadors o treballadores

A la nostra secció d'"Atenció als mutualistes", hem fet un detall de les gestions i la documentació que cal completar abans de desplaçar un treballador.


3. Aplicació de precaucions sanitàries per protegir la salut dels treballadors desplaçats fora d'Espanya

Posem a la teva disposició el compendi Viatger universal, on et podràs informar sobre les precaucions sanitàries que han d'aplicar els treballadors que es desplacen a l'estranger, en funció dels riscos i de les condicions que es puguin trobar en altres països.


4. En cas d'accident...

En cas d'accident fora d'Espanya, posem a la teva disposició la Línia Universal 900 203 203. Des de l'estranger 00 34 93 412 33 67.