Persona interlocutora única

Publicat el: 15/02/2016

A Mutua Universal oferim la figura de la persona interlocutora única. Serà la persona de referència que t'acompanyarà en qualsevol moment en la teva relació diària amb nosaltres, atenent les teves sol·licituds i consultes per donar-te la resposta més ràpida i adequada davant cada situació.

Serà el teu referent per gestionar la relació global amb Mutua Universal i coordinar els serveis prestats, així com la responsable d'implementar els projectes adaptats a la peculiaritat de l'empresa.

Aquesta figura és especialment útil i interessant per a aquelles empreses que, per les seves característiques, complexitat i rellevància, requereixen una atenció diferenciada i personalitzada per a una major coordinació en la prestació de cara a optimitzar els processos i serveis. La persona interlocutora única és responsable de coordinar els serveis prestats i d'implementar els projectes adaptats a la peculiaritat de cada empresa.

Model de gestió de l'accident de treball

  • Pla de gestió de l'accident de treball consensuat amb la direcció de l'empresa.
  • Elaboració d'un pla d'acció conjunt entre empresa i Mutua Universal fixant objectius comuns i tenint en compte les característiques específiques de l'empresa. 
  • Reunions de seguiment i coordinació amb l'àrea de Recursos Humans de l'empresa / Servei mèdic / Servei de prevenció de riscos laborals. 
  • Immediatesa en la resposta a consultes o sol·licituds. 
  • Resolució àgil i eficaç d'incidències, coordinant accions amb la resta d'àrees funcionals.
  • Assessorament tècnic pel que fa a les diferents prestacions gestionades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, així com de les normes legals que afecten a aquestes prestacions.

Vols informar-te sobre els nostres serveis i prestacions?