Goberno corporativo

Publicado o: 21/10/2015

Mutua Universal dótase dos órganos idóneos de goberno e participación así como dun Comité de Auditoría e Cumprimento, co obxectivo de garantir un control constante e unha mellora continua da súa actividade, ademais da máxima transparencia na súa xestión.


Órganos de participación

As persoas e empresas que participan na organización, membros da Comisión de Prestacións Especiais e membros da Comisión de Control e Seguimento.


Estrutura organizativa

Mutua Universal estrutura as súas áreas de actuación en sete enderezos e diezdirecciones territoriais, cunha fin común, orientarnos á excelencia.