Govern corporatiu

Publicat el: 21/10/2015

Mutua Universal es dota dels òrgans idonis de govern i participació així com d'un Comitè d'Auditoria i Compliment, amb l'objectiu de garantir un control constant i una millora contínua de la seva activitat, a més de la màxima transparència en la seva gestió.


Òrgans de participació

Les persones i empreses que participen en l'organització, membres de la Comissió de Prestacions Especials i membres de la Comissió de Control i Seguiment.


Estructura organitzativa

Mutua Universal estructura les seves àrees d'actuació en set direccions i diezdirecciones territorials, amb una fi comuna, orientar-nos a l'excel·lència.