Comisión de Control e Seguimento

Publicado o: 26/10/2015

A Comisión de Control e Seguimento é un órgano de participación institucional no control e seguimento da xestión desenvolvida por Mutua Universal. A súa composición e funcionamento réxese polo que se establece no artigo 43 dos Estatutos vixentes.

Presidente

Excmo. Sr. Juan Echevarría Puig

Representación dos empresarios asociados á Mutua

Titulares:

CEOE

D. Albert Faus Miñana

D. Juan Díez de los Ríos de San Juan

D. Raúl Colucho Fernández

D. Víctor Jiménez Pérez

Suplentes:

CEOE

D.ª Rosa Llamas Valera

Representación dos traballadores protexidos pola Mutua

Titulares:

UGT

D.ª Ester Espigares Martínez

D. Manuel Sanz Rodes

D. Antonio Díaz Lucena

CCOO

D.ª Cristina Pena Jové

D. Daniel Sánchez Xifró

Suplentes:

UGT

D. José Antonio Jiménez Aguilera

D. Josep Bonet Expósito

D.ª Isabel Martínez Abril

CCOO

D.ª Francisco Pareja Montañés 

Secretario

D. Juan Díez de los Ríos de San Juan