Seguridade viaria

Publicado o: 13/09/2016

Unha parte importante dos accidentes de traballo está asociada á circulación de vehículos ou persoas. Durante os desprazamentos que realizamos, cando imos ou volvemos do traballo ou durante o exercicio do mesmo, expómosnos a unha gran variedade de riscos.

Neste apartado encontrarás contidos para que os teus desprazamentos, sexa cal for o medio e condicións en que realízalos, sexan seguros. Tamén para integrar a Seguridade Viaria dentro da prevención de riscos laborais da empresa, actividade imprescindible tanto para previr como para mellorar a sinistralidade laboral.

Xornadas de orientación técnica