Seguretat viària

Publicat el: 13/09/2016

Una part important dels accidents de treball està associada a la circulació de vehicles o persones. Durant els desplaçaments que fem, quan anem o tornem de la feina o durant l'exercici d'aquesta, ens exposem a una gran varietat de riscos.

En aquest apartat trobaràs continguts perquè els teus desplaçaments, sigui quin sigui el mitjà i les condicions en què els fas, siguin segurs. També per integrar la seguretat viària dins la prevenció de riscos laborals de l'empresa, activitat imprescindible tant per prevenir com per millorar la sinistralitat laboral.

Jornades d'orientació tècnica