Coronavirus (SARS-CoV-2)

Publicado o: 28/01/2020

En España, o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade informa de maneira puntual a través da súa web sobre o novo coronavirus. Tamén pon a disposición un protocolo que inclúe medidas para a detección temperá, vixilancia epidemiolóxica, prevención da transmisión persoa a persoa e seguimento de contactos.

A nivel europeo, o Centro de Prevención e Control de Enfermidades Europeo (ECDC) creou unha páxina web específica sobre este evento con información actualizada e un marcador cos casos a nivel mundial e de Europa.


Comunicación cos nosos centros

Publicado o: 16/03/2020

Debido ás diferentes circunstancias no territorio nacional con motivo do Coronavirus, os horarios dos nosos centros poden verse afectados. Rogamos consulten os horarios na nosa web e chamen ao centro antes de dirixirse a el.

Ademais, para facilitar calquera trámite habilitamos caixas de correo electrónicas aos que poder remitir a documentación para a tramitación do Pagamento Directo, Partes de Confirmación ou calquera outro documento sen necesidade de acudir aos nosos centros.

Coñecedores da dificultade actual para imprimir os documentos solicitados e asinaros, solicitamos aos traballadores e traballadoras adheridas que necesiten realizar algún trámite que nos remitan un documento, da súa propia man, onde fagan constar o seguinte texto.

Normativa aplicable

Publicado o: 16/03/2020

Prevención ante o coronavirus

Publicado o: 16/03/2020