Coronavirus (SARS-CoV-2)

Publicat el: 28/01/2020

A Espanya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat informa de manera puntual a través del seu web sobre el nou coronavirus. També posa a disposició un protocol que inclou mesures per a la detecció primerenca, vigilància epidemiològica, prevenció de la transmissió persona a persona i el seguiment de contactes.

En l'àmbit europeu, el Centre de Prevenció i Control de Malalties Europeu (ECDC) ha creat una pàgina web específica sobre aquest esdeveniment amb informació actualitzada i un marcador amb els casos en l'àmbit mundial i d'Europa.


Comunicació amb els nostres centres

Publicat el: 16/03/2020

A causa de les diferents circumstàncies en el territori nacional amb motiu del Coronavirus, els horaris dels nostres centres poden versi afectats. Preguem consultin els horaris al nostre web i truquin al centre abans d'adreçar-se a ell.

A més, per facilitar qualsevol tràmit hem habilitat bústies de correu electrònic a què poder remetre la documentació per a la tramitació del Pagament Directe, Parts de Confirmació o qualsevol altre document sense necessitat d'acudir als nostres centres.

Coneixedors de la dificultat actual per imprimir els documents sol·licitats i signar-los, sol·licitem als treballadors i treballadores adherides que necessitin fer algun tràmit que ens remetin un document, de pròpia mà, on facin constar el següent text.

Normativa aplicable

Publicat el: 16/03/2020

Prevenció davant del coronavirus

Publicat el: 16/03/2020