Xestión de Incidencias e Cambios: Novos traballadores, cambio de postos, traballadores especialmente sensibles
Coñece como e cando realizar o control de cambios nas persoas traballadoras e quen participan nel, así como as persoas traballadoras especialmente sensibles.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Formulario, Lexislación, Ergonomía, Avaliación, Formación, Incorporación, Instrucións, Xurisprudencia
Xestión de Incidencias e Cambios: novos traballadores, cambio de postos, persoas traballadoras especialmente sensibles

O control de cambios nas persoas traballadoras consistirá en analizar, desde o punto de vista preventivo, os cambios organizativos, estruturais ou no estado de traballadoras e traballadores, revisando e avaliando os posibles riscos que aparezan a raíz dos devanditos cambios para protexer traballadoras e traballadores fronte aos mesmos.

Tanto a persoa empresaria como mandos e traballadores e traballadoras deberán participar no control de cambios.