Gestió d'Incidències i Canvis: Nous treballadors, canvi de llocs, treballadors especialment sensibles
Coneix com i quan dur a terme el control de canvis en les persones treballadores i qui hi participa, així com les persones treballadores especialment sensibles.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Formulari, Legislació, Ergonomia, Avaluació, Formació, Incorporació, Instruccions, Jurisprudència
Gestió d'Incidències i Canvis: noves persones treballadores, canvi de llocs, persones treballadores especialment sensibles

El control de canvis en les persones treballadores consistirà en analitzar, des del punt de vista preventiu, els canvis organitzatius, estructurals o en l'estat de treballadores i treballadors, revisant i avaluant els possibles riscos que apareguin arran d'aquests canvis per protegir a treballadores i treballadors davant els mateixos.

Tant la persona empresària com les encarregades del comandament i les treballadores hauran de participar en el control de canvis.