Gestió d'Incidències i Canvis: Nous treballadors, canvi de llocs, treballadors especialment sensibles
Coneix com i quan fer el control de canvis en els treballadors i qui participen en ell, així com els treballadors especialment sensibles.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Formulari, Legislació, Ergonomia, Avaluació, Formació, Incorporació, Instruccions, Jurisprudència
Gestió d'Incidències i Canvis: Nous treballadors, canvi de llocs, treballadors especialment sensibles

El control de canvis en els treballadors consistirà en analitzar, des del punt de vista preventiu, els canvis organitzatius, estructurals o en l'estat dels treballadors,   revisant i avaluant els possibles riscos que apareguin arran d'aquests canvis per protegir als treballadors davant els mateixos.

Tant l'empresari com els comandaments i treballadors hauran de participar en el control de canvis.