Vixilancia da saúde
Unha das túas obrigas como persoa empresaria é garantir que a saúde das túas persoas traballadoras non se vexa prexudicada polo desenvolvemento das súas actividades laborais.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Actividade perigosa, Asesoramento, Instrucións, Lesións, Planificación, Prevención, Riscos, Seguridade
Vixilancia da saúde

A vixilancia da saúde é unha disciplina complementaria da seguridade, a hixiene industrial e a ergonomía/psicosocioloxía e engloba principalmente os exames de saúde, os estudos epidemiolóxicos, etc.

Esta actividade preventiva é un dereito das persoas traballadoras que debe realizarse en función dos riscos derivados do traballo aos que estea sometido cada un e das súas particularidades individuais.

Publicado o: 29/11/2017