Xestión de Incidencias e Cambios: Novos traballadores, cambio de postos, traballadores especialmente sensibles
Coñece como e cando realizar o control de cambios nos traballadores e quen participan nel, así como os traballadores especialmente sensibles.

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Formulario, Lexislación, Ergonomía, Avaliación, Formación, Incorporación, Instrucións, Xurisprudencia
Xestión de Incidencias e Cambios: Novos traballadores, cambio de postos, traballadores especialmente sensibles

O control de cambios nos traballadores consistirá en analizar, desde o punto de vista preventivo, os cambios organizativos, estruturais ou no estado dos traballadores,   revisando e avaliando os posibles riscos que aparezan a raíz dos devanditos cambios para protexer os traballadores fronte aos mesmos.

Tanto o empresario coma os mandos e traballadores deberán participar no control de cambios.