Radó, un risc desconegut

Publicat el: 07/09/2023

El radó és un gas radioactiu generat de manera natural pel terreny que en ascendir a la superfície entra a l'interior de les edificacions, tant habitatges com a llocs de treball.

Al ser inhalat, el radó pot generar càncer de pulmó a causa de la radiació que emet en la seva desintegració. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) el considera la segona causa de càncer pulmonar després del tabac i la primera causa de càncer pulmonar en persones no fumadores.

Un informe recent del Ministeri de Sanitat “Mortalitat atribuïble a l'exposició a radó residencial a Espanya” atribueix al gas radó el 3,8% de les morts per càncer de pulmó a Espanya.

El radó es troba a la natura en funció de les característiques geològiques del terreny. Els subsols granítics són els que més radó generen perquè són rics en urani. També es dissol en les aigües subterrànies que transiten pel subsol.

Les empreses que poden estar exposades al radó són aquelles amb:

  • Activitats subterrànies com mines, coves o túnels.
  • Activitats amb aigua subterrània: embotelladores, balnearis o termes.
  • I totes aquelles empreses ubicades en zones d'actuació prioritària.