Nivell establert per al radó

Publicat el: 07/09/2023

El nivell de referència de radó a Espanya establert pel Reial decret 1029/2022 a l'interior dels edificis és de 300 Bq/m3, encara que hi ha països europeus que disposen de nivells inferiors. L'OMS recomana 100 Bq/m3.

Són nivells mitjana anual de la concentració del radó en l'aire, per compensar les variacions durant l'any produïts per les condicions climàtiques.

Entre les 12 mesures prioritàries que estableix el Codi Europeu contra el Càncer per contribuir a prevenir el càncer, el radó apareix en el novè lloc, recomanant a la ciutadania a conèixer el nivell de radó en el seu domicili i a adoptar mesures per reduir-ho:

Publicat el: 08/09/2023

Les empreses també han de conèixer a quines concentracions de radó estan exposats els seus llocs de treball , especialment les ubicades en zones d'actuació prioritària.