Com mesurar?

Publicat el: 07/09/2023

Per conèixer la concentració de radó dins el teu edifici pots sol·licitar els detectors a una empresa especialitzada i acreditada per al mesurament de radó en aire segons la norma EN ISO/IEC 17025.

Una vegada es reben els equips de mesura, s'ubiquen seguint les instruccions facilitades, es muestrea durant uns tres mesos, evitant l'època estival, i es retornen per a la seva anàlisi.

En el cas de llocs de treball, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha publicat una guia per planificar i dur a terme els mesuraments:

Publicat el: 12/09/2023

També es pot sol·licitar els serveis d'una empresa acreditada perquè faci el mesurament i l'informe d'avaluació pertinent, especialment en situacions complicades de presència de radó.