Com s'ha de construir o rehabilitar?

Publicat el: 12/09/2023
Publicat el: 07/09/2023

Des de l'any 2020, les obres noves i les intervencions en edificis existents (ja es tracti d'ampliacions, canvis d'ús o reformes) s'han de fer aplicant les mesures de protecció davant el radó que apareixen en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), establertes a la secció HS6: “Protecció davant l'exposició al Radó”.

En funció del nivell de risc de radó del municipi on s'estigui ubicat/a, les mesures necessàries per limitar la seva entrada seran majors

1.Zonas de risc I: entre 300 i 600 Bq/m3.

2.Zonas de risc II: si superen els 600 Bq/m3.

 

Tots els municipis apareixen relacionats i classificats en l'Apèndix B del Codi Tècnic d'Edificació (CTE) que trobaràs a continuació.

Així mateix, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat una guia per ajudar a projectistes d'obres i persones propietàries en l'adopció de les mesures preventives segons els CTE.