On estàs ubicat?

Publicat el: 07/09/2023
Publicat el: 12/09/2023

El radó es genera en el subsol, ascendeix a la superfície i entra a l'interior de les edificacions depenent del tipus de construcció, ja siguin habitatges o llocs de treball.

El gas radó, en ser més dens que l'aire, una vegada a l'interior de l'edifici tendeix a acumular-se en subterranis i plantes baixes.

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ofereix el mapa del potencial de radó amb les zones d'Espanya d'actuació prioritària, aquelles amb potencial de radó superior a 300 Bq/m3: