Pla Nacional contra el Radó (PNR)

Publicat el: 25/1/2024

La Directiva 2013/59/Euratom estableix que els països membres han d'impulsar i aprovar un PNR, que reculli les polítiques per reduir el risc per a la salut de la població a causa de l'exposició al radó en recintes tancats, ja siguin habitatges, llocs públics o centres de treball.

Països com ara Itàlia o França compleixen aquesta obligació des de fa anys i els seus plans ja van per la quarta edició, com és el cas de França.

Des de principis del 2024, Espanya disposa del primer pla per protegir la salut del conjunt de la població davant el risc derivat de l'exposició al gas radó, el qual s'ha de revisar cada cinc anys.

El pla s'articula al voltant de cinc eixos estratègics:

1. Coneixement i infraestructura bàsica.

2. Edificació.

3. Llocs de treball.

4. Zones d'actuació prioritària.

5. Comunicació i conscienciació.