Memoria e informe anual
2020

Neste apartado podes descargar as memorias e informes anuais presentados nas últimas xuntas xerais levadas a cabo en Mutua Universal.

Memoria anual 2020

Memoria anual 2020

Memoria anual 2020

Informe anual de goberno corporativo 2020

Anos anteriores

A través dos desdobrables podes descargar as memorias anuais dos últimos anos.