Urteko memoria eta txostena
2020

Atal honetan deskargatu ditzakezu Mutua Universal-en egindako azken Batzar Nagusietan aurkeztutako memoriak eta txostenak.

Urteko memoria 2020

Urteko memoria 2020

Urteko memoria 2020

Gobernu Korporatiboko urteko txostena 2020

Aurreko urteak

Goitik beherako menuen bidez, deskargatu ditzakezu azken urteotako memoriak.