Urteko memoria eta txostena
2018

Atal honetan deskargatu ditzakezu Mutua Universal-en egindako azken Batzar Nagusietan aurkeztutako memoriak eta txostenak.

2018ko Urteko Memoria

2018ko urteko memoria

2017ko urteko memoria

Iraunkortasunerako ekarpena

Aurreko urteak

Goitik beherako menuen bidez, deskargatu ditzakezu azken urteotako memoriak.