Sabemos coidar a nosa voz?

Temas: Prevención, Saúde| Tipos: Artigo
Publicado o: 21/03/2017

Todos oímos falar de alguén que tivo algún problema nas súas cordas vogais ou que sofre de afeccións á súa voz. Pero sabemos como evitar que iso pase?

En primeiro lugar, non todas as persoas usan a voz no traballo coa suficiente frecuencia e intensidade como para que se converta nun risco. Aos que si fano denominámoslles “usuarios profesionais da voz”. Non existe unha definición “matemática” do que se considera usuario profesional da voz, pero en termos xerais podemos dicir que é unha persoa que usa a voz como elemento fundamental no seu traballo, e que o fai por tempos prolongados, xeralmente a diario.

 

Sabemos coidar a nosa voz?

Algúns exemplos de usuarios profesionais da voz son:

 • Persoal docente: profesores de todos os niveis educativos, formadores en empresas e similares.
 • Persoal de atención a clientes: Comerciais, liñas de atención telefónica, atención ao cliente e similares
 • Guías. Persoas que acompañan outras persoas ou grupos e explícanlles contidos, como guías turísticos, de museos…
 • Teleoperadores: Persoas que se comunican telefonicamente con outras persoas para venderlles cousas, informarlles, pasar enquisas ou similares.
 • Actores e cantantes. Persoas que usan a voz de forma máis intensa, aínda que sexa durante períodos relativamente curtos de tempo

Por que lesiónanse as persoas que usan a voz?

Por que lesiónanse as persoas que usan a voz?

O primeiro que temos que entender é como prodúcese a voz e como é a anatomía do aparello fonador. Os humanos diferéncianse doutras especies pola existencia da larinxe, que contén as cordas vogais, é o único órgano específico para a produción da voz. En realidade, para falar aproveitamos unha serie de aparellos cuxo obxectivo é outro: os pulmóns, a lingua, as cavidades nasais e bucais, os dentes, o padal ou a boca.

Cando falamos, o que facemos é emitir aire desde os pulmóns a través da larinxe, onde movemos as cordas vogais para que o aire xere ondas de presión que percibimos como sons. Mediante a lingua, o padal, os dentes e os beizos modulamos este son e articulamos palabras.

Cando forzamos a voz (erguemos a voz, falamos moito tempo seguido, berramos,.), a larinxe, as cordas vogais e as cartilaxes da larinxe poden verse afectados. Este sobresfuerzo por uso excesivo ou desaxeitado da voz provoca as disfuncións que causasen as lesións sobre a larinxe e as súas cordas vogais.

As lesións máis frecuentes son:

 • Larinxite, inflación da larinxe e das cordas vogais que diminúen a súa eficacia e polo tanto provoca alteracións do ton e timbre da voz, que se acompaña de dor.
 • Nódulos vogais: Aparición de nódulos nas cordas vogais, son inflamacións que se endurecen co tempo, normalmente nas dúas cordas, naquelas zonas onde se produce maior vibración, provocando alteracións do ton, timbre hei intensidade da voz.
 • Pólipos vogais: Inflamacións dunha ou dúas cordas vogais, en forma de protuberancia ou bocha branda. Provoca a mesma sintomatoloxía que os nódulos.

Estas lesións cando aparecen en profesionais da voz, repercuten sobre o seu traballo e moitas delas son causa do mesmo. En España recoñécense os nódulos das cordas vogais como enfermidade profesional sempre que se dean en profesionais da voz, segundo Real decreto 1299/2006 polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais.

É frecuente que os profesionais que traballan coa voz, cando presentan sintomatoloxía acudan ao seu médico de cabeceira ou otorrinolaringólogo; no caso que se diagnosticasen nódulos vogais a prestación tería que pasar a cargo das Mutuas de Accidentes Laborais e Enfermidades profesionais. Nestes casos Mutua Universal realiza un estudo das condicións do posto de traballo e lesións para chegar ao diagnóstico de enfermidade profesional, cubrindo a asistencia sanitaria, probas diagnósticas, tratamento, medicación, rehabilitación a cargo de especialistas, etc. E a prestación económica da incapacidade laboral.

O diagnóstico dunha enfermidade profesional, comporta que o servizo de prevención propio ou alleo da empresa tome as medidas oportunas para evitar que se produzan novos casos.


Que podemos facer para evitar lesións derivadas do mal uso da voz?

Que podemos facer para evitar lesións derivadas do mal uso da voz?

Evitar lesións da voz é sinxelo, aínda que moitas veces a posta en práctica das medidas preventivas non éo tanto. Imos ver como podemos actuar. Para simplificar o tema, indicámosche 5 puntos básicos:

1. Evitar as situacións que nos fan forzar a voz

Pensemos por que erguemos a voz. Se podemos evitar erguer a voz, correremos menos risco de prexudicara.

2. Evitar todo aquilo que contribúe a irritar o aparello fonador

 • Moitos factores contribúen a “irritar” o sistema de fonación.
 • Alimentos ácidos ou que resecan: vinagre, picantes, caramelos de eucalipto…Bebidas moi frías ou moi quentes
 • Medicamentos que producen secura nas mucosas ou acidez
 • Contaminación do aire que respiramos: fume de tabaco, contaminación ambiental, po…
 • Condicións de temperatura ou humidade extrema: aire seco (<30% de humidade), quente, frío, cambios de temperatura…

3. Ter en conta os procesos sinérxicos

Se estamos arrefriados, temos mucosidade… é máis fácil que a voz “irrítese”. Se temos que falar cada día, temos que coidarnos máis que outras persoas de arrefriados e as súas consecuencias.

4. Coidar e manter a voz e aprender a sacarlle o máximo partido

 • Mantendo as cordas hidratadas. Para iso, bebemos pequenos grolos de auga a miúdo e asegurámosnos que a humidade ambiental é correcta.
 • Descansando o aparello vogal de cando en vez. Manter un equilibrio entre a fala e o silencio. Facer pequenos descansos mellor que pausas longas despois de sesións de traballo vogal prolongadas.
 • Facendo exercicios de mantemento. Manter a musculatura relacionada co aparello fonador axuda a falar mellor.
 • Aprendendo a falar vocalizando ben e coa entoación correcta. Así mellórase a comprensión do ouvinte e redúcense as repeticións.
 • Aprendendo a proxectar a voz. Impulsar a voz cara ao punto onde queremos ser oídos.

5. Aprender a coñecer e respectar as nosas limitacións

Cada persoa tes as súas capacidades vogais. Algúns nacen cun “chorro de voz” mentres outros teñen unha voz queda. Uns poden pasar o día falando e outros quédanse afónicos despois dunhas horas…

Temos que entender que por máis que aprendamos técnicas para sacar o maior partido da nosa voz, sempre haberá un límite que non debemos franquear. Aprender a recoñecero, tomar descansos cando chegamos a el, é a clave para non pórnos en situacións de risco.


O pack “Coida a túa voz”: a resposta de Mutua Universal

El pack “Cuida tu voz”: la respuesta de Mutua Universal

Desde Mutua Universal queremos que tanto empresas como traballadores dispoñan de instrumentos para mellorar as situacións que poderían derivar en danos ao seu aparello vogal. Por iso deseñamos un conxunto de ferramentas que serven para formar sobre os riscos e medidas preventivas, sensibilizar con respecto á importancia de aplicar estas medidas e sobre todo de coidarse e ensinar a coidar a voz e a sacarlle o máximo partido.

Curso Uso profesional da voz

Para as empresas asociadas, creamos o Curso interactivo “Uso profesional da voz”, dispoñible no Campus Virtual de Prevención. O curso está deseñado para que por medio do mesmo as empresas poidan formar os seus traballadores respecto dos riscos e medidas preventivas relacionados co uso da voz.

Para os traballadores protexidos deseñamos un audiovisual e dípticos en que se recollen os contidos do curso, que permiten manter dispoñibles os coñecementos adquiridos. 


App Coida a túa voz

App Coida a túa voz

Tamén desenvolvemos unha aplicación para teléfono móbil que permitirá ás persoas que usan a súa voz como elemento de traballo, practicar exercicios para o mantemento da voz e para preparara antes de iniciar unha sesión de traballo.