Sabem cuidar la nostra veu?

Temes: Prevenció, Salut| Tipus: Article
Publicat el: 21/03/2017

Tots hem sentit parlar d'algú que ha tingut algun problema en les seves cordes vocals o que pateix d'afeccions a la seva veu. Però sabem com evitar que això passi?

En primer lloc, no totes les persones utilitzen la veu a la feina amb la suficient freqüència i intensitat perquè es converteixi en un risc. A què sí el fan els denominem “usuaris professionals de la veu”. No existeix una definició “matemàtica” del que es considera usuari professional de la veu, però en termes generals podem dir que és una persona que utilitza la veu com element fonamental en el seu treball, i que el fa per temps prolongats, generalment cada dia.

 

Sabem cuidar la nostra veu?

Alguns exemples d'usuaris professionals de la veu són:

 • Personal docent: professors de tots els nivells educatius, formadors en empreses i similars.
 • Personal d'atenció a clients: Comercials, línies d'atenció telefònica, atenció al client i similars
 • Guies. Persones que acompanyen a unes altres persones o grups i els expliquen continguts, com a guies turístics, de museus…
 • Teleoperadors: Persones que es comuniquen telefònicament amb altres persones per vendre'ls coses, informar-los, passar enquestes o similars.
 • Actors i cantants. Persones que utilitzen la veu de forma més intensa, encara que sigui durant períodes relativament curts de temps

Per què es lesionen les persones que fan servir la veu?

Per què es lesionen les persones que fan servir la veu?

El primer que hem d'entendre és com es produeix la veu i com és l'anatomia de l'aparell fonador. Els humans es diferencien d'altres espècies per l'existència de la laringe, que conté les cordes vocals, és l'únic òrgan específic per a la producció de la veu. En realitat, per parlar aprofitem una sèrie d'aparells que tenen un altre objectiu: els pulmons, la llengua, les cavitats nasal i bucal, les dents, el paladar o la boca.

Quan parlem, el que fem és emetre aire des dels pulmons a través de la laringe, en què movem les cordes vocals perquè l'aire generi ones de pressió que percebem com a sons. Mitjançant la llengua, el paladar, les dents i els llavis modulem aquest so i articulem paraules.

Quan forcem la veu (aixequem la veu, parlem molta estona seguida, cridem...), la laringe, les cordes vocals i els cartílags de la laringe es poden veure afectats. Aquest sobreesforç per un ús excessiu o inadequat de la veu provoca les disfuncions que causaran les lesions sobre la laringe i les cordes vocals.

Les lesions més freqüents són:

 • Laringitis, inflació de la laringe i de les cordes vocals que disminueixen la seva eficàcia i per tant provoca alteracions del to i timbre de la veu, i que ve acompanyada de dolor.
 • Nòduls vocals: Aparició de nòduls a les cordes vocals, són inflamacions que s'endureixen amb el temps, normalment a les dues cordes, en aquelles zones en què es produeix més vibració, provocant alteracions del to, el timbre i la intensitat de la veu.
 • Pòlips vocals: Inflamacions d'una o dues cordes vocals, en forma de protuberància o butllofa tova. Provoca la mateixa simptomatologia que els nòduls.

Aquestes lesions quan apareixen en professionals de la veu, repercuteixen sobre la seva feina i en molts casos tenen la mateixa causa. A Espanya es reconeixen els nòduls de les cordes vocals com a malaltia professional sempre que es produeixin en professionals de la veu, segons el Reial decret 1299/2006 pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals.

És freqüent que els professionals que treballen amb la veu, quan presenten simptomatologia vagin al metge de capçalera o a l'otorinolaringòleg; en el cas que es diagnostiquessin nòduls vocals la prestació hauria de passar a càrrec de les mútues d'accidents laborals i malalties professionals. En aquests casos Mutua Universal fa un estudi de les condicions del lloc de treball i les lesions per arribar al diagnòstic de malaltia professional, i cobreix l'assistència sanitària, les proves diagnòstiques, el tractament, la medicació, la rehabilitació a càrrec d'especialistes, etc. I la prestació econòmica de la incapacitat laboral.

El diagnòstic d'una malaltia professional, comporta que el servei de prevenció propi o aliè de l'empresa prengui les mesures oportunes per evitar que es produeixin nous casos.


Què podem fer per evitar lesions derivades del mal ús de la veu?

Què podem fer per evitar lesions derivades del mal ús de la veu?

Evitar lesions de la veu és senzill, encara que moltes vegades la posada en pràctica de les mesures preventives no ho és tant. Vegem com podem actuar. Per simplificar el tema, t'indiquem 5 punts bàsics:

1. Evitar les situacions que ens fan forçar la veu

Pensem per què aixequem la veu. Si podem evitar aixecar la veu, correrem menys risc de perjudicar-la.

2. Evitar tot allò que contribueix a irritar l'aparell fonador

 • Molts factors contribueixen a “irritar” el sistema de fonació.
 • Aliments àcids o que ressequen: vinagre, picants, caramels d'eucaliptus…Begudes molt fredes o molt calents
 • Medicaments que produeixen sequedat a les mucoses o acidesa
 • Contaminació de l'aire que respirem: fum de tabac, contaminació ambiental, pols…
 • Condicions de temperatura o humitat extremes: aire sec (<30% d'humitat), calent, fred, canvis de temperatura…

3. Tenir en compte els processos sinèrgics

Si estem refredats, tenim mucositat… és més fàcil que la veu “s'irriti”. Si hem de parlar cada dia, hem de cuidar-nos més que altres persones de refredaments i les seves conseqüències.

4. Cuidar i mantenir la veu i aprendre a treure-li el màxim profit

 • Mantenint les cordes hidratades. Per fer-ho, bevem petits glops d'aigua sovint i ens assegurem que la humitat ambiental és correcta.
 • Descansant l'aparell vocal de tant en tant. Mantenir un equilibri entre la parla i el silenci. Fer petits descansos millor que pauses llargues després de sessions de treball vocal prolongades.
 • Fent exercicis de manteniment. Mantenir la musculatura relacionada amb l'aparell fonador ajuda a parlar millor.
 • Aprenent a parlar vocalitzant bé i amb l'entonació correcta. Així es millora la comprensió de l'oient i es redueixen les repeticions.
 • Aprenent a projectar la veu. Impulsar la veu cap al punt en què volem ser escoltats.

5. Aprendre a conèixer i respectar les nostres limitacions

Cada persona té les seves capacitats vocals. Alguns neixen amb un “doll de veu” mentre uns altres tenen una veu queda. Uns poden passar el dia parlant i d'altres es queden afònics després d'unes hores…

Hem d'entendre que per molt que aprenguem tècniques per treure tot el profit de la nostra veu, sempre hi haurà un límit que no hem de traspassar. Aprendre a reconèixer-lo, fer descansos quan hi arribem, és la clau per no posar-nos en situacions de risc.


El pack “Cuida la teva veu”, la resposta de Mutua Universal

El pack “Cuida tu voz”: la respuesta de Mutua Universal

Des de Mutua Universal volem que tant empreses com treballadors disposin d'instruments per millorar les situacions que podrien derivar en danys al seu aparell vocal. Per això hem dissenyat un conjunt d'eines que serveixen per formar-se sobre els riscos i les mesures preventives, sensibilitzar respecte a la importància d'aplicar aquestes mesures i sobretot de cuidar-se i ensenyar a cuidar la veu i a treure-li tot el profit.

Curs Ús professional de la veu

Per a les empreses associades, hem creat el Curs interactiu “Ús professional de la veu”, disponible en el Campus Virtual de Prevenció. El curs està dissenyat perquè les empreses puguin formar els seus treballadors sobre els riscos i les mesures preventives relacionats amb l'ús de la veu.

Per als treballadors protegits hem dissenyat un audiovisual i díptics en què es recullen els continguts del curs, que permeten mantenir disponibles els coneixements adquirits. 


App Cuida la teva veu

App Cuida la teva veu

També hem desenvolupat una aplicació per a telèfon mòbil que permetrà a les persones que utilitzen la seva veu com a element de treball, practicar exercicis per al manteniment de la veu i per preparar-la abans d'iniciar una sessió de treball.