Que facer para diminuír a ansiedade?

Publicado o: 03/05/2019

Lee en contido completo en Infermeravirtual.com

1-Relajarse respirando

Tomar conciencia de como respiramos pode ter efectos beneficiosos ou saudables. A falta de control sobre algunhas situacións en que a persoa sente ansiedade e angustia pode ser paliada mediante técnicas aprendidas de control sobre a frecuencia respiratoria que axudan a baixar o nivel de activación. Moitas técnicas de relaxación, conciencia corporal ou meditación baséanse en tomar conciencia da propia respiración. 


Outras técnicas como a aromaterapia, que consiste na inhalación dos vapores desprendidos polo quentamento das esencias aromáticas, teñen o propósito de lograr un efecto no estado de ánimo e a saúde da persoa. 


2-Hacer exercicio

A realización do exercicio físico contribúe a mellorar a condición física de maneira importante, o que axuda a manter unha boa capacidade de reacción ao estímulo potencialmente agresivo ou daniño. Ademais, a boa condición física ten efectos psicolóxicos beneficiosos, xa que permite mellorar o estado de ánimo, diminúe a depresión e eleva o vigor e a autoestima. Neste sentido, a práctica de exercicio promove o estado emocional positivo, o que aumenta o benestar psicolóxico.


3-Contar cunha rede de apoio

Ante situacións en que xorden emocións como o medo, a tristura, a culpa, a rabia ou a angustia, o feito de contar cunha rede de persoas próximas axuda a superar as situacións estresantes. Descubrir persoas próximas que axudan a sentirse comprendido, pero non xulgado, permite manifestar emocións, expresar pensamentos e plans e recibir axuda física e soporte emocional. Percibir unha boa rede de apoio de familiares ou amigos axuda a non caer no illamento e no pensamento negativo e axuda a utilizar estratexias de afrontamento que reforzan o benestar psicolóxico.


4-Fomentar a expresión

Aínda que en principio parece beneficioso que unha persoa recorra á expresión de emocións, non sempre se considera positivo. A persoa, a través da expresión de emocións como a tristura, a rabia ou a culpa, pode ancorarse na manifestación repetitiva das mesmas e dificultar así unha nova visión da situación e unha avaliación máis positiva da mesma que contribúa a unha xestión máis eficaz dos recursos e que promova un mellor axuste social e a ausencia de illamento.