Què es pot fer per disminuir l'ansietat?

Publicat el: 03/05/2019

Lee en contingut complet en Infermeravirtual.com

1-Relajarse respirant

Prendre consciència de com respirem pot tenir efectes beneficiosos o saludables. La falta de control sobre algunes situacions en què la persona sent ansietat i angoixa pot ser pal·liada mitjançant tècniques apreses de control sobre la freqüència respiratòria que ajuden a baixar el nivell d'activació. Moltes tècniques de relaxació, consciència corporal o meditació es basen en prendre consciència de la mateixa respiració. 


Altres tècniques com l'aromateràpia, que consisteix en la inhalació dels vapors despresos per l'escalfament de les essències aromàtiques, tenen el propòsit d'aconseguir un efecte en l'estat d'ànim i la salut de la persona. 


2-Hacer exercici

La realització de l'exercici físic contribueix a millorar la condició física de manera important, cosa que ajuda a mantenir una bona capacitat de reacció a l'estímul potencialment agressiu o perjudicial. A més, la bona condició física té efectes psicològics beneficiosos, ja que permet millorar l'estat d'ànim, disminueix la depressió i eleva el vigor i l'autoestima. En aquest sentit, la pràctica d'exercici promou l'estat emocional positiu, cosa que augmenta el benestar psicològic.


3-Contar amb una xarxa de suport

Davant situacions en què sorgeixen emocions com la por, la tristesa, la culpa, la ràbia o l'angoixa, el fet de comptar amb una xarxa de persones pròximes ajuda a superar les situacions estressants. Descobrir persones pròximes que ajuden a sentir-se comprès, però no jutjat, permet manifestar emocions, expressar pensaments i plans i rebre ajuda física i suport emocional. Percebre una bona xarxa de suport de familiars o amics ajuda a no caure en l'aïllament i en el pensament negatiu i ajuda a utilitzar estratègies d'afrontament que reforcen el benestar psicològic.


4-Fomentar l'expressió

Encara que en principi sembla beneficiós que una persona recorri a l'expressió d'emocions, no sempre es considera positiu. La persona, a través de l'expressió d'emocions com la tristesa, la ràbia o la culpa, pot ancorar-se en la manifestació repetitiva de les mateixes i dificultar així una nova visió de la situació i una avaluació més positiva de la mateixa que contribueixi a una gestió més eficaç dels recursos i que promogui un millor ajust social i l'absència d'aïllament.