Prestación por cesamento de actividade para persoas traballadoras autónomas

Publicado o: 11/02/2016

Regula o sistema específico de protección para as persoas traballadoras autónomas, agrarias ou do mar que cesasen temporal ou definitivamente a súa actividade económica ou profesional.

O Real decreto Lei 13/2022, do 26 de xullo, establece melloras na protección por cesamento de actividade de leste colectivo. Por iso, en función da data en que cesase na súa actividade será de aplicación ou non os cambios lexislativos introducidos por esta norma cuxa entrada en vigor é a partir do 1 de xaneiro de 2023.


Que tipo de prestación debo solicitar?