Prestació per cessament d'activitat per a persones treballadores autònomes

Publicat el: 11/02/2016

Regula el sistema específic de protecció per a les persones treballadores autònomes, agràries o del mar que haguessin cessat temporal o definitivament en la seva activitat econòmica o professional.

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, estableix millores en la protecció per cessament d'activitat d'aquest col·lectiu. Per això, en funció de la data en què hagi cessat l'activitat seran aplicables o no els canvis legislatius introduïts per aquesta norma l'entrada en vigor de la qual és a partir de l'1 de gener de 2023.


Quin tipus de prestació he de sol·licitar?