Clínica Online

Publicat el: 10/02/2016
Clínica Online

Juntament amb l'atenció presencial, les persones treballadores protegides per Mutua Universal tenen a la seva disposició els avantatges de la Clínica En línia, un sistema avançat de telemedicina implantada en tots els centres assistencials de l'entitat que garanteix l'accés a la medicina especialitzada i hospitalària independentment de la ubicació geogràfica.

Aquest servei, accessible des de la Zona Privada, agilitza el diagnòstic, redueix els temps d'espera i concilia la vida familiar i laboral, cosa que millora la qualitat de vida dels pacients i les pacients i la seva família, incrementa l'eficàcia i garanteix la continuïtat en atencions.


Més de 20 anys d'experiència en telemedicina

El sistema de telemedicina de Mutua Universal permet a tot el nostre equip professional sanitari fer assistència mèdica, tant simultània com en diferit, connectant al pacient o la pacient amb els nostres centres assistencials i àrees de control hospitalari, sempre garantint els màxims nivells de seguretat en la transmissió de dades mèdiques.

El servei de telemedicina de Mutua Universal permet diversos tipus de connexió a distància:

 • Telemedicina en mobilitat. Connexió directa, a través de la Zona Privada i l'app de Mutua Universal, entre pacient i personal sanitari a través de dispositiu mòbil, sense necessitat de desplaçar-se a un centre assistencial de l'entitat.
 • Telemedicina entre centres assistencials propis de Mutua Universal. Un sistema de telemedicina avançat que permet a les nostres persones treballadores protegides accedir, des de qualsevol dels nostres centres assistencials, als especialistes i les especialistes més adequades que donen suport metge a distància.
 • Telemedicina amb uns altres centres sanitaris. Connexió entre centres assistencials de Mutua Universal i altres centres sanitaris, ja sigui amb Serveis de Vigilància de la Salut de les nostres empreses associades a través de la Clínica En línia Empresa o amb hospitals intermutuals.

Avantatges de la telemedicina a Mutua Universal

 • Garanteix l'equitat territorial i una alta qualitat assistencial, sense demores, ni llistes d'espera.
 • Els pacients i les pacients reben en temps real, de forma fiable i totalment precisa, una atenció mèdica personalitzada prestada pel nostre personal especialista més adequat, que dona suport metge a distància.
 • Permet a qualsevol professional assistencial, independentment on estigui situat, consultar, rebre suport i assessorament sobre qualsevol patologia, diagnòstic, atenció o tractament.
 • Està integrada amb la història clínica electrònica de cada pacient, en què també s'incorporen les radiologies digitals i proves diagnòstiques per permetre que la informació pugui consultar-se de forma ràpida, àgil i simple.
 • És un nucli de coneixement metge en línia perquè el nostre personal assistencial pugui estar perfectament preparat i assessorat.
 • La telemedicina reforça la nostra orientació al servei, proximitat, excel·lència i innovació i permet aplicar un pla de salut integral, col·laboratiu i personalitzat tutelat sempre pel personal metge de confiança. D'aquesta manera, es garanteix la màxima qualitat assistencial, sense necessitat de desplaçaments, afavorint així la conciliació de la vida personal i familiar de la nostra població protegida. Opcionalment, es pot comptar amb el suport constant de professionals especialistes que garanteixen:
   • Diagnòstic contrastat, facilitant l'intercanvi d'impressions entre especialistes i personal metge de primària.
   • Màxima immediatesa, amb accés al millor equip d'especialistes en temps real, de forma fàcil i ràpida des de qualsevol punt de la geografia.