Clínica Online

Publicat el: 10/02/2016

La Clínica En línia és un sistema de telemedicina implantat en tots els nostres centres, que té com a objectiu garantir l'accés a la medicina especialitzada i hospitalària de tots els nostres associats i associades independentment de la ubicació geogràfica de la persona.


Agilitza el diagnòstic i redueix els temps d'espera, cosa que millora la qualitat de vida dels/les pacients i la seva família, i incrementa l'eficàcia de la nostra organització.


La Clínica Online, el model assistencial del futur

La Clínica Online és un sistema de telemedicina avançat que permet a tot el nostre equip professional sanitari oferir assistència mèdica, tant simultània com en diferit, gràcies a la interconnexió de tots els nostres centres assistencials i les 2 àrees de control hospitalari amb una xarxa de fibra òptica exclusiva i pròpia, garantint els màxims nivells de seguretat per a la transmissió de dades mèdiques.

  • Els/les pacients reben en temps real, de forma fiable i totalment precisa, una atenció mèdica personalitzada prestada pel nostre personal especialista més adequat, que dona suport metge a distància.
  • Permet a qualsevol professional sanitari, independentment d'on estigui situat, consultar, rebre suport i assessorament sobre qualsevol patologia, diagnòstic o tractament.
  • Està integrada amb la història clínica electrònica de cada pacient, en què també s'incorporen les radiologies digitals i proves diagnòstiques per permetre que la informació pugui consultar-se de forma ràpida, àgil i simple.
  • És un nucli de coneixement metge en línia perquè el nostre personal assistencial pugui estar perfectament preparat i assessorat.
  • És un nou concepte exclusiu que garanteix l'equitat territorial i una alta qualitat assistencial, sense demores, ni llistes d'espera.

Visita en temps real i diagnòstic a distància

La Clínica En línia reforça la nostra orientació al servei, proximitat, excel·lència i innovació i permet aplicar un pla de salut integral tutelat sempre pel personal metge de confiança, però amb el suport constant de professionals especialistes. D'aquesta manera, garantim:

  • Diagnòstic contrastat, facilitant l'intercanvi d'impressions entre especialistes i personal metge de primària.
  • Màxima immediatesa, amb accés al millor equip d'especialistes en temps real, de forma fàcil i ràpida des de qualsevol punt de la geografia.
  • Màxima qualitat assistencial, sense necessitat de desplaçaments, afavorint així la conciliació de la vida personal i familiar de la nostra població protegida.

Continua llegint sobre serveis i innovació:

Unitat de Psicologia

Vols saber més sobre els nostres serveis?