Clínica Online

Publicat el: 10/02/2016

La Clínica Online és un sistema de telemedicina implantat a tots els nostres centres, que té com a objectiu garantir l'accés a la medicina especialitzada i hospitalària de tots els nostres associats independentment de la ubicació geogràfica del pacient.


Agilitza el diagnòstic i redueix els temps d'espera, la qual cosa millora la qualitat de vida del pacient i la seva família i incrementa l'eficàcia de la nostra organització.


La Clínica Online, el model assistencial del futur

La Clínica Online és un sistema de telemedicina avançat que permet a tots els nostres professionals sanitaris fer assistència mèdica, tant simultània com en diferit, gràcies a la interconnexió de tots els nostres centres assistencials i les dues àrees de control hospitalari amb una xarxa de fibra òptica exclusiva i pròpia, garantint els màxims nivells de seguretat per a la transmissió de dades mèdiques.

  • El pacient rep en temps real, de manera fiable i totalment precisa, una atenció mèdica personalitzada prestada pels especialistes més adequats que donen suport mèdic a distància.
  • Permet a qualsevol professional sanitari, independentment d'on estigui situat, consultar, rebre suport i assessorament sobre qualsevol patologia, diagnòstic o tractament.
  • Està integrada amb la història clínica electrònica de cada pacient en què també s'incorporen les radiologies digitals i proves diagnòstiques, fet que permet que la informació es pugui consultar de manera ràpida, àgil i simple.
  • És un nucli de coneixement mèdic en línia perquè els nostres professionals assistencials puguin estar perfectament preparats i assessorats.
  • És un nou concepte exclusiu que garanteix l'equitat territorial i una alta qualitat assistencial, sense demores, ni llistes d'espera.

Visita en temps real i diagnòstic a distància

La Clínica Online reforça la nostra orientació al servei, la proximitat, l'excel·lència i la innovació, i permet aplicar un pla de salut integral tutelat sempre pel metge de confiança, però amb el suport constant d'un especialista. D'aquesta manera garantim:

  • Diagnòstic contrastat, facilitant l'intercanvi d'impressions entre especialistes i el metge de primària.
  • Màxima immediatesa, amb accés als millors especialistes en temps real, de manera fàcil i ràpida des de qualsevol punt de la geografia.
  • Màxima qualitat assistencial, sense necessitat de desplaçaments, que afavoreix la conciliació de la vida personal i familiar dels pacients.

Continua llegint sobre serveis i innovació:

Unitat de Psicologia

Vols saber més sobre els nostres serveis?