Publicat el: 09/02/2016

Innovació al servei del col·lectiu assistencial

A Mutua Universal incorporem solucions tecnològiques innovadores que faciliten un model d'atenció assistencial híbrid que combina l'assistència presencial i la no presencial, amb l'objectiu d'oferir el servei més adequat, de qualitat i humanitzat, per donar resposta a les expectatives de nostres i les nostres pacients.