Que causa as enfermidades profesionais?

Publicado o: 19/10/2022

As diferentes enfermidades profesionais e os seus axentes causantes encóntranse especificados no cadro de enfermidades profesionais establecidos polo Real decreto 1299/2006, estruturadas en seis grandes grupos:

  • Causadas por axentes químicos.
  • Causadas por axentes físicos.
  • Causadas por axentes biolóxicos.
  • Causadas por inhalación de substancias non incluídas no primeiro grupo de químicos.
  • Enfermidades profesionais da pel causada por outros axentes.
  • Causadas por axentes carcinóxenos.

As enfermidades profesionais máis frecuentes son os trastornos músculo-esqueléticos, causados por movementos repetitivos ou posturas forzadas, englobados no grupo de enfermidades causadas por axentes físicos.

Como previr as enfermidades profesionais?

Publicado o: 27/10/2022