Zer kausa gaixotasun profesionalak?

-an argitaratutakoa: 2022/10/19

Gaixotasun profesional desberdinak eta bere agente eragileak ezarritako gaixotasun profesionalen zerrendan zehaztuak daude 1299/2006Errege-Dekretuak, sei talde handitan egituratutakoak:

  • Agente kimikoek eragindakoak.
  • Agente fisikoek eragindakoak.
  • Agente biologikoek eragindakoak.
  • Substantzien inhalazioak eraginda ez barne kimikarien lehen taldean.
  • Beste agente batzuk eragindako azalaren gaixotasun profesionalak.
  • Agente kartzinogenoek eraginda.

Gaixotasun profesional ohizkoak mugimendu errepikakorrek eragindakoak giharren eta eskeletoaren nahasteak dira edo behartutako jarrerak, taldean bildutakoak eragindako gaixotasunen agente fisikoek.

Nola aurreikusi gaixotasun profesionalak?

-an argitaratutakoa: 2022/10/27