Què causa les malalties professionals?

Publicat el: 19/10/2022

Les diferents malalties professionals i els seus agents causants es troben especificats en el quadre de malalties professionals establert pel Reial decret 1299/2006, estructurades en sis grans grups:

  • Causades per agents químics.
  • Causades per agents físics.
  • Causades per agents biològics.
  • Causades per inhalació de substàncies no incloses en el primer grup de químics.
  • Malalties professionals de la pell causades per altres agents.
  • Causades per agents carcinògens.

Les malalties professionals més freqüents són els trastorns musculoesquelètics, causats per moviments repetitius o postures forçades, englobats en el grup de malalties causades per agents físics.

Com prevenir les malalties professionals?

Publicat el: 27/10/2022