Información en PRL
Como persoa empresaria, es responsable de informar todas as persoas traballadoras da túa empresa en materia de PRL

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Avaliación, Medida preventiva, Prevención, Proceso, Regulamento, Riscos
Información en PRL

A información en PRL é un dos principios básicos xerais da acción preventiva. Constitúe unha das túas responsabilidades básicas.

Consiste en proporcionar ás persoas traballadoras a información que necesitan para teren un mellor coñecemento do seu posto de traballo e do ambiente laboral. Debe chegar a todas as persoas traballadoras e quedar documentada.

A información debe recoller, como mínimo, aspectos relacionados con normas, procedementos, riscos xerais e específicos do posto de traballo desenvolvido, e medidas de prevención, de protección e de actuación en situacións de emerxencia.