Informació en PRL
Com empresari és responsable d'informar a tots els treballadors de la teva empresa en matèria de PRL

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Avaluació, Mesura preventiva, Prevenció, Procés, Reglament, Riscos
Informació en PRL

La informació en PRL és un dels principis bàsics generals de l'acció preventiva. Constitueix una de les teves responsabilitats bàsiques.

Consisteix en aportar als treballadors la informació que necessiten per tenir un millor coneixement del seu lloc de treball i el seu entorn. Ha d'arribar a tots els treballadors i quedar documentada.

La informació ha de recollir, com a mínim, aspectes relacionats amb normes, procediments, riscos generals i específics del lloc de treball desenvolupat, i mesures de prevenció, de protecció i d'actuació en situacions d'emergència.