Lan arriskuen prebentziorako informazioa
Enpresari gisa ardura duzu zure enpresako langile guztiak lan arriskuen prebentzioari buruz informatzeko

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Ebaluazioa, prebentziozko neurria, prebentzioa, prozesua, araudia, arriskuak
Informazioa PRLen

Informazioa PRLen prebentziozko ekintzaren orokorrak oinarrizko printzipioetako bat da. Osatu zure erantzukizunetako bat oinarrizkoak.

Hobeto bat izateko bere lanpostu eta ingurugiroaren ezagutzak. behar duten izan langileei informazioa eman Iritsi behar da a langile guztiak eta dokumentatuta geratu.

Informazioak behar du jaso, gutxienez, arauekin lotutako alderdiak, prozedurak, arrisku orokor eta zehatzak garatutako lanpostuaren, eta jokaera eta babesaren aurrezaintzako neurriak larrialdiaren egoeretan.