"

Lan arriskuen prebentziorako informazioa
Enpresari gisa, ardura duzu zure enpresako langile guztiak lan arriskuen prebentzioari buruz informatzeko

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Ebaluazioa, prebentziozko neurria, prebentzioa, prozesua, araudia, arriskuak
Informazioa PRLen

Informazioa PRLen prebentziozko ekintzaren orokorrak oinarrizko printzipioetako bat da. Osatu zure erantzukizunetako bat oinarrizkoak.

Langileei beren lanpostua eta ingurunea hobeto ezagutzeko behar duten informazioa ematean datza. Iritsi behar da a langile guztiak eta dokumentatuta geratu.

Informazioak behar du jaso, gutxienez, arauekin lotutako alderdiak, prozedurak, arrisku orokor eta zehatzak garatutako lanpostuaren, eta jokaera eta babesaren aurrezaintzako neurriak larrialdiaren egoeretan.