Integración da prevención
A integración da prevención é a aplicación dos criterios de PRL en todas as actividades e a todos os niveis da empresa

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Coordinación, Informe, Instrucións, Prevención, Riscos
Integración da prevención

Cada membro da empresa debe asumir as súas funcións e responsabilidades na prevención de riscos para que esta sexa efectiva. Por iso, como empresario, debes reflectir o teu compromiso e liderado e integrar a visión preventiva na organización da empresa.

As tarefas de prevención deben ser definidas correctamente en todos os niveis de xeito que cada un compréndaas e asuma. Neste sentido, o INSHT (denominado INSSBT a partir do setembro 2017) establece unha guía para asegurar sobre todo a observación e o control das circunstancias relevantes en materia de prevención.