Integració de la Prevenció
La integració de la prevenció és l'aplicació dels criteris de PRL en totes les activitats i a tots els nivells de l'empresa

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Coordinació, Informe, Instruccions, Prevenció, Riscos
Integració de la Prevenció

Cada membre de l'empresa ha d'assumir les seves funcions i responsabilitats en la prevenció de riscos perquè aquesta sigui efectiva. Per això, com a empresari, has de reflectir el teu compromís i lideratge i integrar la visió preventiva en l'organització de l'empresa.

Les tasques de prevenció han de ser definides correctament en tots els nivells de manera que cadascun les comprengui i assumeixi. En aquest sentit, l'INSHT (denominat INSSBT a partir del setembre 2017) estableix una guia per assegurar sobretot l'observació i el control de les circumstàncies rellevants en matèria de prevenció.