Índice de Reais Decretos de desenvolvemento da Lei de Prevención de Riscos Laborais
Os Reais Decretos fixan as obrigas para protexer os traballadores fronte aos riscos

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Lexislación, Xurisprudencia, Real decreto, Regulamento
Índice de reais decretos de desenvolvemento da Lei de prevención de riscos laborais

A Lei de Prevención de Riscos Laborais fixa un marco de actuación, pero compleméntase con textos legais como o Regulamento de Servizos de Prevención e Reais Decretos

Os Reais Decretos concretan as obrigas para protexer os traballadores fronte aos riscos e o Regulamento dos Servizos de Prevención concreta as pautas para a organización da prevención na empres