Xestión de incidencias e cambios: adquisición de produtos químicos perigosos
Coñeceremos que é un produto químico e o que hai que ter en conta á hora de compraro e incorporaro a empresa.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Etiquetaxe, Normativa, Pictograma, Produto perigoso, Seguridade
Xestión de incidencias e cambios: adquisición de produtos químicos perigosos

Na adquisición de produtos químicos perigosos deberemos ter en conta o seu perigo para comprar os menos perigosos, e tamén a información contida nas súas etiquetas e follas de datos de seguridade.

Deberanse seguir as indicacións para a súa almacenaxe e bo uso por parte das persoas traballadores. As devanditas indicacións haberán sido definido considerando as follas de datos de seguridade.