Mutua para asesorías
Comprometémonos

Publicado o: 18/02/2016
Publicado o: 18/02/2016

Comprometémosnos co teu negocio, personalizamos a nosa resposta e garantímosche un servizo de calidade tanto ás túas empresas como autónomos/as.

Sabemos que o despacho profesional compite nun mercado altamente competitivo, que se está transformando rapidamente debido ás novas tecnoloxías, á irrupción de novos formatos e á entrada doutros colectivos profesionais.

Servizos de calidade, interlocución personalizada, respostas rápidas e apoio eficaz son a nosa aposta en cada un dos despachos cos que colaboramos.

Implicámosnos en cada empresa ou persoa traballadora autónoma da carteira, porque son o teu maior activo e colaboramos activamente para mellorar a túa competitividade, reducir trámites e simplificar procesos.

Interésache que colaboremos contigo?

Publicado o: 18/02/2016

A asistencia médica é o que máis impórtache. E a nós, tamén

Cando unha persoa traballadora dos teus clientes/as ten un accidente, toda a nosa organización pon en márchase: o noso persoal médico acompáñao durante todo o proceso asistencial, coordinamos os tratamentos para que sexan máis eficaces, concertamos visitas con especialistas a través da nosa plataforma de telemedicina e axilizamos as probas médicas para evitar listas de espera e desprazamentos innecesarios. E, por suposto, a través da nosa zona privada ofrecémosche toda a información para que saibas en todo momento que etamos facendo.


Os teus clientes/as e o teu negocio son o noso compromiso

Os teus clientes/as son o máis importante para ti, e por isto construír unha relación de confianza a longo prazo é esencial. Cando che asignamos unha persoa interlocutora, pensamos niso. En comportarnos como un socio que se implica, que coñece o teu día a día, os teus retos, os teus problemas, as túas aspiracións e obxectivos. A persoa interlocutora é unha experta que che axudará a mellorar, a dar resposta ás necesidades dos teus clientes e resolverache calquera incidencia.


Axudámosche para que achegues máis valor

Queremos que os teus clientes/as estean satisfeitos/as. E sabemos como facelo. O servizo nun despacho é complexo, con multitude de trámites, consultas e requirimentos aos que dar resposta decontado. Para darche resposta, deseñamos ferramentas en liña que che van simplificar os trámites e eliminarán papelorios, cadros de mando que che ofrecerán unha visión integral en tempo real da túa carteira e de cada cliente. E todo multidispositivo: tableta, PC, MAC ou smartphone. Desde calquera dispositivo. E para que saibas que ocorre en cada unha das túas empresas e autónomos/as disporás de alertas personalizables.


A xestión do despacho

O noso modelo de xestión é flexible, proactivo e dá resposta tanto ás túas necesidades como ás dos teus clientes, sexan do tipo que sexan. En especial aqueles que, pola relevancia na túa carteira, requiren unha atención personalizada.

Cremos nas asesorías laborais e na súa importancia para as pemes e autónomos/as, motor económico da nosa sociedade. Por iso, implicámosnos en teu día a día e ofrecémosche un seguimento personalizado de cada caso, empresa e autónomo/a, con ferramentas e servizos de alta calidade e prestacións que che simplifican, ademais, a xestión do proceso de baixa. 

Axilizamos os procesos e informámoste en todo momento para que poidas xestionar a relación cos teus clientes de forma simple e áxil.