Obrigas das empresas: que debo facer?

Publicado o: 07/09/2023

O Real decreto 1029/2022 establece cales son as empresas que poden estar expostas ao radon e cales son as obrigas que deben seguir.

As empresas que por actividade poidan estar expostas a radon deben coñecer o nivel de exposición nos seus centros de traballo realizando medicións de radon no aire.

A partir de xuño de 2024 aqueloutras que poden estar expostas a radon pola súa situación tamén terán a obriga de realizar medicións para coñecer a exposición a radon dos seus lugares de traballo situados en planta baixa rasante ou planta baixa dos termos municipais de actuación prioritaria.

A exposición a radon debe ser xestionada como un risco máis no posto de traballo . O radon debe ser identificado na avaliación de riscos e se se supera o nivel de referencia de 300 Bq/m3, débense planificar e adoptar medidas para reducir a exposición, de acordo co principio de optimización.

Unha primeira medida efectiva é ventilar o espazo para reducir a presenza do gas radon. Tamén se deberá revisar o edificio para implementar solucións na mellora do seu illamento como o selado de forxados e fisuras e, en función dos niveis obtidos, impermeabilizar avoengos e / ou reducir a presenza de radon no terreo mediante sistemas de despresurización do terreo ou con espazos de contención.