Cesamento de actividade dos autónomos

O cesamento de actividade ou como se denomina comunmente, paro dos autónomos, aprobouse en 2010 coa Lei 32/2010, actualmente recollido integramente polo RDL 8/2015.

Para poder ter dereito a esta prestación o traballador autónomo deberá de cotizar un mínimo de entre 12 e 17 meses continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento da actividade.

Solicitude de pagamento directo por cesamento de actividade

Documento asociado