Cessament d'activitat dels autònoms

El cessament d'activitat o, com es denomina comunament, atur dels autònoms es va aprovar el 2010 amb la Llei 32/2010, i actualment es recull íntegrament en el RDL 8/2015.

Per poder tenir dret a aquesta prestació el treballador autònom deurà haver cotitzat un mínim d'entre 12 i 17 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament de l'activitat.

Sol·licitud Pagament directe per cessament d'activitat

Document associat