"

Mutua Universal en cifras

Publicado o: 18/02/2016

Coñece as principais magnitudes que definen Mutua Universal, así como todos os fitos e datos destacados da xestión da Entidade actualizada a peche do exercicio correspondente ao ano 2021.

Durante este período Mutua Universal obtivo uns ingresos por cotizacións sociais de 1.293 millóns de euros, cun incremento do 8,4 %con respecto a 2020. O resultado negativo a distribuír foi de 24,48 millóns de euros.

A cifra de persoas traballadoras protexidas e adheridas sitúase en 1.581.861 e o número de empresas asociadas é de 157.115.

Os centros de asistencia de Mutua Universal recibiron 1.316.524 visitas e realizáronse 413.241 sesións de rehabilitación e 15.107 consultas a través da Clínica En liña.