Mutua Universal en xifres

Publicat el: 18/02/2016

Coneix les principals magnituds que defineixen a Mutua Universal, així com totes les fites i dades destacades de la gestió de l'Entitat actualitzats a tancament de l'exercici corresponent a l'any 2022.

Durant aquest període Mutua Universal ha obtingut uns ingressos per cotitzacions socials de 1.493 milions d'euros, amb un increment del 15,45% respecte a 2021. El resultat de l'exercici a distribuir ha estat de 56,75 milions d'euros.

La xifra de persones treballadores protegides i adherides se situa en 1.638.3631 i la nombre d'empreses associades és de 157.985.

Els centres d'assistència de Mutua Universal han rebut 1.465.476 visites i s'han realitzat 513.909 sessions de rehabilitació i 12.975 consultes de telemedicina.