Mutua Universal en xifres

Publicat el: 18/02/2016
Mutua Universal en xifres

Coneix en aquest vídeo les principals magnituds que defineixen Mutua Universal, així com totes les fites i dades destacades de la gestió de l'Entitat actualitzades al tancament de l'exercici corresponent a l'any 2018.

Durant aquest període Mutua Universal ha obtingut uns ingressos per cotitzacions socials de 1.076 milions d'euros, amb un increment del 9,72% respecte al 2017. El resultat positiu que s'ha de distribuir puja a 44 milions d'euros.

La xifra de treballadors protegits i adherits se situa en 1.464.701, un 5,2% més que el 2017, i el nombre d'empreses associades és de 165.678, amb un augment del 3,4% en relació amb l'exercici anterior.

Els centres d'assistència de Mutua Universal han rebut 1,2 milions de visites i s'han dut a terme 592.555 sessions de rehabilitació (+4,7%).