Mutua Universal en xifres

Publicat el: 18/02/2016
Mutua Universal en xifres

Coneix en aquest vídeo les principals magnituds que defineixen Mutua Universal, així com totes les fites i dades destacades de la gestió de l'Entitat actualitzades al tancament de l'exercici corresponent a l'any 2020.

Durant aquest període, Mutua Universal ha obtingut uns ingressos per cotitzacions socials de 1.193 milions d'euros, amb un increment de l'1,9% respecte del 2019. El resultat negatiu per distribuir ha estat d'11,58 milions d'euros.

La xifra de treballadors protegits i adherits se situa en 1.483.010 i el nombre d'empreses associades és de 152.894.

Els centres d'assistència de Mutua Universal han rebut 999.267 visites i s'hi han fet 309.052 sessions de rehabilitació.