Bilbao

Publicado o: 29/11/2017

A nosa sede en Bilbao está situada na rúa Elcano 7, esquina con Licenciado Poza, no distrito municipal de Abando. O edificio foi construído en 1900 segundo proxecto do arquitecto bilbaíno Severino Achúcarro.

O palacio, levado a cabo por encomenda de Juan Luis Ybarra, neto do fundador da dinastía bilbaína, sitúase nunha zona na que apareceron, no seu momento, outras interesantes obras como o palacio dos Ocio e os edificios da praza de Pedro Eguilleor.

Juan Luis Ybarra encargou o deseño desta casa a Severino Achúcarro, que neses anos acababa de intervir no proxecto da Estación da Concordia e na sede da Sociedade “O Sitio”, actual Biblioteca Municipal de Bidebarrieta.

O arquitecto propuxo un edificio que se enmarca dentro da corrente do eclecticismo que se afianzou en Bilbao entre finais do século XIX e principios do século XX.

Trátase dunha obra modesta no seu volume, pero dun interese notable polos seus alzados en que se fai patente a presenza dun deseño “Beaux Arts” cunha relativa influencia da arquitectura francesa.

En certa medida, os diferentes conceptos e solucións arquitectónicas dos devanditos alzados podémolos observar noutras obras bilbaínas do seu tempo e, en particular, nalgunha das proxectadas por este arquitecto.

O palacio ten tres plantas de altura e unha impresionante mansarda que reforza a imaxe parisiense da edificación. Presenta unha fachada simple e moi ben composta en que se alternan elementos de pedra con panos de ladrillo moi ben executados. No que a planta e estruturas fai referencia, un sinxelo sistema de muros de carga resolve os diferentes problemas que se poden propor no esquema funcional do edificio.

Dispón un zócolo inferior como base da composición e na cuberta introduce a mansarda abuhardillada, tipoloxía que repetiría noutros edificios residenciais, froito da súa formación en Francia.

Fachada do edificio da Mutua Universal en BilbaoEscaleira interior da sede de Mutua Universal en Bilbao