Bilbao

Publicat el: 29/11/2017

La nostra seu a Bilbao està situada al carrer Elcano, 7, cantonada amb Licenciado Poza, al districte municipal d'Abando. L'edifici va ser construït el 1900 segons projecte de l'arquitecte bilbaí Severino Achúcarro.

El palau dut a terme per encàrrec de Juan Luis Ybarra, net del fundador de la dinastia bilbaïna, se situa en un entorn en què van aparèixer, en el moment oportú, altres interessants obres com el palau dels Ocio i els edificis de la plaça de Pedro Eguilleor.

Juan Luis Ybarra va encarregar el disseny d'aquesta casa a Severino Achúcarro, que en aquests anys acabava d'intervenir en el projecte de l'Estació de la Concordia i a la seu de la Societat “El Lloc”, actual Biblioteca Municipal de Bidebarrieta.

L'arquitecte va plantejar un edifici que s'emmarca dins el corrent de l'eclecticisme que es va consolidar a Bilbao entre finals del segle XIX i principis del segle XX.

Es tracta d'una obra modesta en el seu volum, però d'un interès notable pels seus alçats en què es fa patent la presència d'un disseny “Beaux Arts” amb una relativa influència de l'arquitectura francesa.

En certa mesura, els diferents conceptes i solucions arquitectòniques d'aquests alçats els podem observar en altres obres bilbaïnes del seu temps i, en particular, en alguna de les projectades per aquest arquitecte.

El palau té tres plantes d'altura i una impressionant mansarda que reforça la imatge parisenca de l'edificació. Presenta una façana simple i molt ben formada en què s'alternen elements de pedra amb draps de maó molt ben executats. Pel que fa a la planta i les estructures, un senzill sistema de murs de càrrega resol els diferents problemes que es poden plantejar en l'esquema funcional de l'edifici.

Disposa d'un sòcol inferior com a base de la composició i en la coberta introdueix la mansarda sota teulada, tipologia que repetiria en altres edificis residencials, fruit de la seva formació a França.

Façana de l'edifici de Mutua Universal a BilbaoEscala interior de la seu de Mutua Universal a Bilbao