Barcelona Balmes

Publicado o: 29/11/2017

Barcelona (Balmes, 17-19)

En 1924, Mutua Universal trasladou a súa sede social de Rambla Cataluña nº 32 a un novo edificio emblemático sito na Rúa Balmes, 17-19.

O edificio, de estilo monometalista ecléctico con influencias nórdicas, ocupa un solar de 1.133 m2. De gran monumentalidade combina a pedra co ladrillo visto. A súa privilexiada situación outórgalle unha gran visibilidade. Da súa composición destacan as catro torres angulares, con coronamiento troncocónico de encerado. As mansardas do nivel superior son un engadido posterior. É un edificio de alto valor patrimonial xa que está rexistrado no Catálogo de Patrimonio Arquitectónico da cidade de Barcelona.

Foi construído polo arquitecto Francisco de Paula Villar Carmona nos anos 1894 – 1896 por encargo da Compañía Gas Lebon que quería convertero na súa sede social en Barcelona.

Gas Lebon era unha compañía francesa que conseguiu a concesión para a posta en marcha en 1841 da rede de iluminación en Barcelona, a primeira de España. Gas Lebon da primeira rede de iluminación de gas en España, en Barcelona, con fábricas e sistemas de distribución propia.

Fachada do edificio de Mutua Universal na rúa Balmes de BarcelonaFotografía lateral do edificio da Mutua Universal na rúa BalmesEdificio de Mutua Universal na rúa Balmes de noiteFoto historica do edificio de Mutua Universal na rúa Balmes