Barcelona Balmes

Publicat el: 29/11/2017

Barcelona (Balmes, 17-19)

El 1924, Mutua Universal va traslladar la seva seu social de rambla de Catalunya núm. 32 a un nou edifici emblemàtic situat al carrer de Balmes, 17-19.

L'edifici, d'estil monometal·lista eclèctic amb influències nòrdiques, ocupa un solar de 1.133 m2. De gran monumentalitat, combina la pedra amb el maó vist. La seva privilegiada ubicació li atorga una gran visibilitat. De la seva composició en destaquen les quatre torres angulars, amb coronament troncocònic de pissarra. Les mansardes del nivell superior són un afegit posterior. És un edifici d'alt valor patrimonial ja que està registrat en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona.

Va ser construït per l'arquitecte Francisco de Paula Villar Carmona durant els anys 1894-1896 per encàrrec de la Companyia de Gas Lebon, que el volia convertir en la seva seu social a Barcelona.

Gas Lebon era una companyia francesa que va aconseguir la concessió per a la posada en marxa el 1841 de la xarxa d'enllumenat a Barcelona, la primera d'Espanya. Gas Lebon de la primera xarxa d'enllumenat de gas a Espanya, a Barcelona, amb fàbriques i sistemes de distribució propis.

Façana de l'edifici de Mutua Universal al carrer de Balmes de BarcelonaFotografia lateral de l'edifici de Mutua Universal al carrer BalmesEdifici de Mutua Universal al carrer de Balmes de nitFoto històrica de l'edifici de Mutua Universal al carrer de Balmes